AUTOMARTIN AB INTEGRITETSPOLICY

På AutoMartin värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

AutoMartin AB, organisationsnummer 556968-7816, med adress Lövängsvägen 12, 194 45 Upplands Väsby, Stockholms är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom AutoMartins hemsida.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: info@automartin.se

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilka kanaler eller tjänster du väljer att använda. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter om du är en e-handelskund och om du deltar i tävlingar och/eller event.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: för- och efternamn
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Personnummer
 • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor/tjänster.
 • Information om köp: köphistorik, information om köpta varor, tidpunkt för köp.
 •  Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell, information om besiktningstvåor.
 • Information om reklamations-, och garantiärenden: information om
 • reklamationsärendet, information om produktgarantier, information om köpta varor, kundens korrespondens.
 •  Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, betalbelopp, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service.
 • Användargenererad information: besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler.  

Personuppgifter vi får från tredje part:

 • Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänster): för information om betalningsgodkännande.
 • Försäkringsbolag: försäkringsinformation som rör ditt fordon.
 • Offentliga person- och fordonsregister: namn, adress, kontaktinformation, fordonsinformation, besiktningsinformation, information om ägarbyte.

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

För att vi på AutoMartin ska kunna säkerställa att du som kund till oss beställer/köper reservdelar och tillbehör som är anpassade till ditt fordon så behöver vi inhämta bilregistreringsnummer och fordonsinformation för att kunna utföra produktsök via vår produktkatalog. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor och då vi inte behandlar känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna behandling väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information är nödvändigt behandlas.

Vi behöver även behandla dina kontaktuppgifter, eventuell information om klagomål och/eller övrig korrespondens för att kunna hantera dina kundtjänstärenden. Även i detta fall finns ett ömsesidigt behov av att utföra behandlingen och eftersom inga känsliga uppgifter behandlas har vi gjort bedömningen att behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad.

Vi på AutoMartin eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden och påminnelser till dig som kund behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, information om dina köp, samt information om ditt fordon. Vi har gjort bedömningen att även här finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

Dina rättigheter
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

• få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.

• få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

• få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in

• få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

• få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. 

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från AutoMartins eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:
Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.

Hur kan du kontrollera AutoMartins användande av cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Hur du kontaktar oss
Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: info@automartin.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-04-13

 

 

 

KONTAKTA OSS

Lövängsvägen 12, 19445 Upplands Väsby

08-590 715 14

info@automartin.se

facebook.com/automartin

ÖPPETIDER

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag

07.00-17.00
07.00-17.00
07.00-17.00
07.00-17.00
07.00-14.30
09.00-14.00
–stängt-